Projekti

Naziv operacije:  Ponoven zagon in ohranitev delovnih mest v podjetju ORO PLUS

Opis in namen operacije:

Z namenom ponovnega zagona poslovanja podjetja in ohranjanja zaposlitev v obmejnem problemskem območju zaradi epidemije COVID19, smo v okviru operacije Ponoven zagon in ohranitev delovnih mest v podjetju ORO PLUS investirali v opremo in neopredmetena sredstva ter izvedli prenovo procesov.

Cilj operacije je bil ohranitev najmanj 16,5 delovnih mest, ki smo ga z 18 delovnimi mesti ob zaključku operacije presegli.

Operacija se je začela 13.3.2020 in je trajala do 29.6.2021. Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 200.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).