VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

V podjetju ORO PLUS d.o.o. ponujamo orodjarski industriji popolno podporo v CNC obdelavah orodnih plošč (standardnih in nestandardnih) in uslugah globokega vrtanja ter brušenja plošč. Zaradi želje po povečanju svoje učinkovitosti dela in s tem naše konkurenčnosti smatramo, da potrebujemo za nadaljnje povečevanje obsega prodaje in normalen razvoj podjetja urejeno poslovanje podjetja skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015. S tem namenom smo pridobili sredstva za uvedbo tega standarda v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA: 

VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

V okviru aktivnosti povezanih s pridobitvijo standarda ISO 9001:2015 planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

– pregled in prilagoditev poslovnih procesov skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015 s podporo izbranega zunanjega svetovalca – podjetje Antech d.o.o. ,
– dokumentiranje procesov skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015
– izvedbo notranje presoje,
– izvedbo zunanje presoje s strani certifikacijskega organa – SIQ,
– pridobitev certifikata ISO 9001:2015  

Termin izvajanja projekta: 01.05.2020 do 31.03.2021

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 7.356 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
www.eu-skladi.si