VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

V podjetju ORO PLUS d.o.o. ponujamo orodjarski industriji popolno podporo v CNC obdelavah orodnih plošč (standardnih in nestandardnih) in uslugah globokega vrtanja ter brušenja plošč. V letu 2020 smo pridobili certifikat ISO 9001:2015, ki nam predstavlja pomembno konkurenčno prednost pri tujih kupcih, zato ga želimo ohraniti in kakovostno nadgrajevati. S tem namenom smo pridobili sredstva za vzdrževanje tega standarda v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:

VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

V okviru aktivnosti povezanih s pridobitvijo standarda ISO 9001:2015 planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

– nadgradnja poslovnih procesov na osnovi pridobljenih analiz poslovanja s pomočjo standarda ISO 9001:2015 s podporo izbranega zunanjega svetovalca – podjetje Antech d.o.o. ,
– dokumentiranje nadgradnje procesov skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015
– izvedbo notranje presoje s podporo zunanjega svetovalca,
– izvedbo zunanje presoje s strani certifikacijskega organa – SIQ,
– ureditev izvajanja predlaganih sprememb s strani presojevalnega organa.

Termin izvajanja projekta: 01.06.2021 do 31.12.2021

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 1.626 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
www.eu-skladi.si